GreyCell™

GreyCell_clear_TM

Strona główna

Certyfikacja Lean

Wiesz czym jest Lean? Pewnie można znaleźć wiele definicji. My uważamy, że Lean to ani nie metoda, ani nie strategia, nawet nie zbiór narzędzi. To kultura organizacyjna, w myśl której dążymy do dostarczania wartości Klientom, poprzez tworzenie doskonałych produktów i usług, o jak najwyższej jakości, w jak najprostszy sposób, przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów, poprzez eliminację marnotrawstw. To natomiast jest realizowane z poszanowaniem dla całej załogi i z wykorzystaniem jej potencjału.

Korzyści z implementacji tego podejścia w organizacji jest wiele, najważniejsze z nich to: zwiększenie produktywności; zmniejszenie kosztów; oszczędność czasu; wzrost jakości; wzrost zadowolenia Klientów; wiedza o realizowanych procesach oparta na faktach i danych; wzrost świadomości kadry zarządzającej; wzrost zaangażowania i zadowolenia pracowników; wizualne i uporządkowane procesy oraz kultura ciągłego doskonalenia.

Zbuduj z nami solidne podstawy dla efektywnej firmy, w której pracuje się mądrze i weź udział w ścieżce certyfikacyjnej Lean lub rozwijaj swoich pracowników w ścieżce "szczupłego: zarządzania.

Lean Management Yellow Belt Certification™

Jest to certyfikowany autorski program szkoleniowy mający na celu przygotowanie uczestników do umiejętnego, praktycznego wykorzystania narzędzi Lean oraz przekazujący wiedzę z zakresu efektywności procesowej. 
Warsztat oparty o spektrum przypadków, case study i przykładów z obszaru przemysłu, produkcji, usług i ochrony zdrowia. 
Jest to szkolenie skierowane do managerów, leaderów i ekspertów – uczestników procesów biznesowych zaangażowani w ich usprawnianie lub chcących rozpocząć ścieżkę optymalizacji.

Po zakończeniu Kursu, uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i praktyczne kompetencje w ramach następujących zagadnień:

 • Koncepcja doskonalenia procesów i myślenie procesowe;
 • Ogólne zasady i założenia oraz teoria Lean i marnotrawstw;
 • SIPOC;
 • 5S, Standaryzacja oraz TWI;
 • Podejście Just in time oraz pojęcie systemu ssącego (Kanban);
 • Jidoka, Poka-Yoke oraz Problem Solving (5why?, Ishikawa, Raport A3);
 • Visual management;
 • TPM i SMED;
 • Kaizen – metoda małych kroków;
 • Budowanie efektywnych zespołów.
4998610
4133814

Lean Management Green Belt Certification™

To kompleksowy certyfikowany program rozwojowy mający na celu przygotowanie uczestników do skutecznego realizowania projektów transformacyjnych. Program łączy wiedzę przekazywaną w formie wykładów, ćwiczeń i case studies z praktyką, w ramach której uczestnik realizuje samodzielnie, pod czujnym okiem mentorów, projekt optymalizacyjny, którego celem jest udoskonalenie wybranego procesu.
Jest on dedykowany dla ekspertów ds. optymalizacji, managerów i leaderów uczestniczących w procesach biznesowych i zaangażowani na co dzień w ich usprawnianie.

Po zakończeniu programu, uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi lean, a także będzie w stanie samodzielnie prowadzić projekty optymalizacyjne.

Uczestnik programu będzie zdobywał wiedzę w ramach następujących modułów:

 • Jak przełamywać opór przed zmianą;
 • Skuteczne identyfikowanie problemów i definiowanie założeń/celu;
 • Prezentowanie stanu As-Is i narzędzia pomiarowe;
 • Analiza danych i wyciąganie wniosków;
 • Kreowanie rozwiązań i modelowanie stanu docelowego;
 • Implementacja i narzędzia kontroli nad procesem.

Professional Lean Coach™

Kim jest Lean Coach? Najogólniej mówiąc to osoba łącząca w sobie wiele ról i kompetencji:  sensei, towarzysz, konsultant i trener… wspierający w samodoskonaleniu się ludzi i procesów w organizacji. To niewątpliwy specjalista w dziedzinie Lean, której zadaniem jest rozwój organizacji w taki sposób by pracownicy na wszystkich poziomach hierarchii internalizowali i wdrażali podejście Lean. W przeciwieństwie jednak do pracownika działu optymalizacji czy wewnętrznego konsultanta nie przedstawia gotowych rozwiązań czy nie opracowuje ich samodzielnie, ale umożliwia wyciągniecie potencjału z pracujących w organizacji ludzi.

Jako pierwsi w Polsce dostarczamy możliwość rozwoju w ramach „ścieżki mistrza” za sprawą autorskiego program Professional Lean Coach™.
Osoba kończąca program stanie się Certyfikowanym Lean Coachem, który swoją wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystywać właściwie w każdej branży niezależnie czy indywidualnie czy w firmach o dowolnej wielkości.

Do najważniejszych kompetencji Professional Lean Coacha™ będą należeć m.in.:

 • Budowanie strategii i planu wdrożenia Lean na potrzeby konkretnej organizacji;
 • Prezentacja i rozpowszechnianie podejścia Lean i kultury ciągłego doskonalenia;
 • Inicjowanie i wspieranie projektów Lean w celu optymalizacji procesów;
 • Doradztwo, coaching i szkolenia kadry kierowniczej i pracowników w zakresie wprowadzania i stosowania narzędzi Lean management;
 • Angażowanie ludzi do udziału w codziennym usprawnianiu procesów;
 • Tworzenie zakresu dla szkoleń stacjonarnych i warsztatów Lean;
 • Przegląd trwałości wdrożonych standardów Lean management, m.in. za sprawą kluczowych danych liczbowych i oceny dojrzałości.
3959367

Chcesz rozwijać się w ramach Lean Management...?

GreyCell™

Adres:
ul. Andrzeja Kmicica 3B/27
92-433 Łódź
NIP: 827 211 88 89

Kontakt

tel: (+48) 732 130 150
email: biuro@greycell.com.pl

Inne

Polityka prywatności

Grafik na stronę dostracza:
https://storyset.com