GreyCell™

GreyCell_clear_TM

Strona główna

Kompetencje i Rozwój

Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju kompetencji oraz dostępu do najnowszej wiedzy to element, który zwiększa konkurencyjność i w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesu organizacji. Kompetencje, rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności praktycznych oraz pożądanych postaw pracowników mają bowiem kluczowy wpływ na to, na ile efektywnie realizują oni powierzone zadania.

4115334

COMPETENCY SCANNER™

COMPETENCY SCANNER™ to kompleksowy program wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim poprzez kompetencje w organizacji. Celem programu jest stworzenie katalogu kompetencji wraz z ich opisami oraz miernikami pozwalającymi określić ich bieżący oraz pożądany poziom, jak również umożliwiających śledzenie postępów w ich rozwoju, a to wszystko z uwzględnieniem specyfiki organizacji oraz dopasowania kulturowego i motywacyjnego jej pracowników.

Najważniejszym elementem COMPETENCY SCANNER™ jest stworzenie mapy kompetencji poszczególnych zespołów i pracowników. W oparciu o opis kluczowych ról w organizacji, diagnozujemy poziom kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach. W kolejnym kroku odzwierciedlamy poziom kompetencji u pracowników na tych stanowiskach za pomocą mapy kompetencji, uwzględniając stan aktualny i docelowy, cele rozwojowe dla każdego z badanych pracowników oraz plan szkoleń i rozwoju dla całej organizacji.

Korzyści:

 • wsparcie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji;
 • wykorzystanie w procesach rekrutacyjnych;
 • lepsze dopasowanie pracowników do potrzeb danej roli czy stanowiska;
 • wsparcie w planowaniu zatrudnienia, pracy zmianowej, zastępowalności;
 • planowanie szkoleń i działań rozwojowych w organizacji;
 • tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji;
 • identyfikowanie możliwości rozwoju organizacji bazując na aktualnej wiedzy i umiejętnościach pracowników.

SZKOLENIA i WARSZTATY

EXPERT OF THE FUTURE™

Otaczający nas świat bardzo dynamicznie się rozwija, co pociąga za sobą konieczność ciągłego dostosowania się we wszystkich branżach i sektorach biznesu. Efektem tych zmian są potrzeby w zakresie zmian sposobu funkcjonowania i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, a co za tym idzie pojawienie się zapotrzebowania na nowe kompetencje wśród pracowników.

Warsztat EXPERT OF THE FUTURE™ pozwoli Ci już teraz rozwijać u siebie i Twoich pracowników kompetencje, które w najbliższych latach będą zyskiwać na znaczeniu, a tym samym będą budować przewagę konkurencyjną Twojego biznesu.
Uwzględniając megatrendy i zjawiska determinujące kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz rynku pracy w najbliższych latach, pomożemy Ci w taki sposób zarządzać potencjałem pracowników i kompetencjami w organizacji, aby wyprzedzać potrzeby rynku i odpowiednio się na nie przygotowywać.

Korzyści:

 • odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku;
 • budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;
 • świadome zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji;
 • planowanie szkoleń i działań rozwojowych w organizacji;
 • tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji.
5643455
72332282

Test YPT™

Nieodzownym elementem budowania doskonałej komunikacji, zrozumienia zachowań i motywacji jakie za nimi stoją, odpowiedniego reagowania i angażowania ludzi jest świadomość tego, jacy Ci ludzie właściwie są. 
Dzięki warsztatowi wykorzystującemu wyniki przeprowadzonego badania YPT™ pomożemy Ci zidentyfikować u Ciebie i Twoich pracowników, najsilniejszą reprezentację cech skaładjaycą sie dalej na konkretne typy osobowości. 

Zrozumienie swojego charakteru i sposobu myślenia, a także uczenia się  i postępowania wobec innych ludzi, pozwoli na uzyskanie wskazówek jak na przykład poradzić sobie z kolegami z pracy, podwładnymi lub szefem, który wykazuje inne, odmienne od naszych cechy.

Korzyści:

 • uzyskanie informacji na temat wiodących cech i motywacji;
 • skuteczne dopasowanie obowiązków i stylu komunikacji pomiędzy osobami w firmie;
 • świadome zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji;
 • dostęp do unikalnych informacje, które pomogą skutecznie zaplanować  pracę;
 • uzyskanie informacji pomagających na budowanie efektywnych zespołów;
 • wsparcie dla tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji;
 • wiedza pomagająca nie tylko w pracy, ale także i w życiu prywatnym.

Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach

Celem każdej rekrutacji jest pozyskanie kandydata, który spełni wszystkie oczekiwania przyszłego pracodawcy oraz stanie się mocnym ogniwem w zespole. By osiągnąć ten cel konieczny jest zestaw skutecznych narzędzi HRowych oraz świadomość tego, jaka wiedza, umiejętności i postawy powinny cechować naszego kandydata, by spośród setek CV oraz listów motywacyjnych wybrać właściwą osobę.

Szkolenie adresowane jest do managerów budujących zespoły, początkujących rekruterów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką rekrutacji

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób:

 • czym są kompetencje oraz w jaki sposób je badać w procesie rekrutacji;
 • jak stworzyć opis stanowisk oraz definiować kompetencje pozwalające efektywnie realizować zadania na tym stanowisku;
 • w jaki sposób podczas rozmowy przewidzieć, jak dany kandydat będzie działał w obliczu wyzwań i pod presją czasu;
 • jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, która zachęci kandydata naszych marzeń do podjęcia współpracy.
2924736
6975867

Zarządzanie Przez Cele

Warunkiem skutecznego zarządzania oraz jedną z kluczowych kompetencji managera jest umiejętność wyznaczania celów, określania priorytetów oraz zagwarantowanie ich realizacji na poziomie operacyjnym.

Szkolenie adresowane jest do managerów, leaderów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za budowanie kultury zarządzania przez cele na różnych poziomach zarządczych organizacji.

Podczas szkolenia dowiesz się w jaki sposób:

 • wyznaczać cele strategiczne oraz operacyjne i jak je komunikować na każdym poziomie zarządczym w organizacji;
 • angażować leaderów i zespoły do wspólnego wypracowywania celów;
 • budować u ludzi poczucie odpowiedzialności za realizację celów i pomóc im się z nimi identyfikować;
 • umiejętnie alokować zasoby i szacować czas niezbędny do realizacji poszczególnych działań;
 • identyfikować i ograniczać ryzyka;
 • egzekwować działania w oparciu o ustalone priorytety i plany działania.

Zainteresowało Cię któreś z powyższych szkoleń...?

GreyCell™

Adres:
ul. Andrzeja Kmicica 3B/27
92-433 Łódź
NIP: 827 211 88 89

Kontakt

tel: (+48) 732 130 150
email: biuro@greycell.com.pl

Inne

Polityka prywatności

Grafik na stronę dostracza:
https://storyset.com